wtorek, 28 lipca 2015

Krasiczyn.. a pearl of the renaissance

Położony nad brzegiem Sanu Krasiczyn - jeden z największych skarbów polskiej architektury renesansu. Zbudowany w kształcie czworoboku - cztery baszty i dziedziniec w środku. 
Cztery baszty to: 
Boska z kopułą, Papieską z attyką w kształcie korony papieskiej,
Królewska z 6 wieżyczkami, 
Szlachecka na której działał do niedawna taras widokowy.
Nazwy te były symbolem odwiecznego porządku na świecie, oznaczały 4 szczeble w hierarchii władzy: Boga, Kościół, monarchię, szlachectwo. 
Zegarowa zwana kwadratową, przy bramie dawnej.